Helene Øyen Holde

Ta trappen!

Å aktivisere mennesket er temaet for mitt prosjekt. Trappen blir et aktivitetssentrum. Min trapp vil føre deg rundt i et trappelandskap. Sannsynligvis ender du opp med å gå flere trappetrinn enn antatt.


1. Notater og skisser er en viktig del av min prosess. Denne boken har fulgt meg dag og natt under hele prosessen. Mine første ideer dukker som regel opp på papir.


2. Jeg har jobbet mye opp og ned i skala for å få mer forståelse av størrelsen på området.


3. Tapetkniven er et «must have» for meg som designer. Redskapet blir flittig brukt når jeg utformer modeller i alle mine prosjekter, og dette prosjektet er intet unntak. 

Til toppen