Karine Næss

Dérive

Å skrive på kropp. Med kropp. I k opp. Over kro p. Under kr pp.  Rundt kro  . Ved siden av 

k    p.  Nær kr  o . l     kr           opp             k                       


1. Boken ga meg inspirasjon til vandring og ble inngangen til prosjektet. 


2. Plissert stoff. En takt.  


3. Felles systemer og individuelle systemer. Tidens relativitet skaper orden i en felles virkelighet, men uorden i en individuell. 


4. Der jeg skriver. Det er rytmen og smaken av ordene jeg ønsker å visualisere gjennom klær.  


5. Et kart er til for å vise vei og informasjon. Mitt er usynlig, udefinerbart og kartlegger persepsjon. Det er i stadig endring, alt etter omgivelsene og situasjonene jeg befinner meg i. 


Til toppen