Mads Hauge

K 14

Oljeprisene synker og arbeidsledigheten øker i Stavanger. Med K 14 vil jeg skape et lokale hvor unge foregangspersoner kan møtes og utvikle fremtidige arbeidsplasser. 


1. Hvordan blir farger og soneinndelinger til et arbeidsskapende sted? Med fargebruk tydeliggjør jeg soneinndelinger og lokalets ulike funksjoner. 

Til toppen