Mads John Thomseth

Dump

I mange år har jeg samlet på bildefiler og arkivert dem i en mappe. Det er ting som har besatt meg, men ikke hatt noen videre formål enn å ikke bli glemt. Arkivet ble utgangs­punktet for mitt prosjekt.


1. En oppgave hvor du lager svar.


2. Et arkiv der du kan lagre dem.


3. I omgivelser som jeg har bestemt.


Til toppen