Margarita Kolesnikova

Eureka! connection

Bevisst arbeid etterfulgt av ubevisst refleksjon i en kreativ prosess skaper nye ideer. Hvordan kan man tilrettelegge for et kreativt arbeidsmiljø gjennom arkitektur og design?


1. Dette er mitt daglige verktøy hvor alle ideer dukker opp i form av skisser, notater og tankekart. 


2. Seksjonen jeg jobbet med er lokalisert i et bygg på Aker Brygge. Omgivelsene og den allerede eksisterende arkitekturen inspirerte meg og fungerte som et lerret hvor nye former ble skapt. 


3. Å jobbe med form og dynamikk i rom er umulig uten å visualisere. Papirmodeller gav meg en følelse av hvorvidt jeg var på rett spor. 


En kreativ prosess består av tre komponenter det er en kreativ person, et fysisk arbeidsmiljø samt et sosialt miljø og organisering. Alle de tre faktorene bidrar til en kreativ produksjon. I prosjektet fokuserte jeg på det fysiske arbeidsmiljøet og hvordan det påvirker individets ferdigheter til å være kreativ eller innovativ.

Til toppen