Anna Prestsæter

Vil du flytte billig?


Trykksaker i A4 er del av en hverdagslig trykkekultur som sjelden blir tillagt estetisk verdi. De bærer ofte preg av enkel og billig produksjon og er som regel ikke formgitt av faglærte designere, gjerne i et enkelt tekst­behandlingsprogram. Med utgangspunkt i om lag 130 A4-plakater funnet gatelangs i Oslo, har jeg analysert trekk og grep i måten de er formgitt på, og utført praktiske eks­perimenter der jeg gjenskaper utvalgte plakater i tradi­sjonelt boktrykk.


1. I Ullevål Hageby fant jeg tre A4-­plakater tilsynelatende laget av samme grafiske designer. Noe av det bemerkelses­verdige med dem er den utradisjonelle måten linjene er justert på. Med mellomrom­tasten og en kombinasjon av automatiske og manuelle linjeskift, er det gjort uvanlige luftgrep som gir et ikke-lineært, nesten flytende tekstbilde. I et forsøk på å forstå de under­liggende strukturene, har jeg re­konstruert typografien fra digital tekst­formatering til fysiske bokstav­typer og luftmateriell.


2. A4-ark er billig og enkelt å produsere, håndtere og oppbevare. Som det mest kompatible papirformatet er A4 amatørdesignerens åpenbare og ofte eneste mulige formatvalg.

Til toppen