Tommy Jørgensen

I ly mot livet

Et pauserom i marka som ved fokus på rom, lys og tilgjengelighet, skal være et gjemmested mot hverdagens stress og støy. Stedet er Byskogene på Kjelsås, med utsikt over Maridalsvannet. Formene er rolige og veien dit er kort. 


1. Forsøk på en form som skal gi støtte og ly, flettet i peddig, med et laserkuttet grid-system som formgivingsassistent. 


2. Et utsnitt av marka i Byskogene som viser de topografiske forutsetningene for prosjektet.


Til toppen