Matilda Karlström

om omslag i lag

vad är ett plagg, om man fråntar det alla tecken

allt som pekar på att ja, detta är ett plagg

sömmar, detaljer, uppdelningar, delar – bort

det som konventionellt bestämmer detta

vad finns kvar

vad är det som finns kvar


konventioner - förutfattade meningar

när de inte uppfylls, saknas något? 


något abstrakt

som inte refererar

hälsar

är det möjligt?


nej kanske inte

men jag försöker ändå


vår, nästan sommar

säsong

tid för

skörd


4 texter

skrivna till

4 situationer

innehållande

8 plagg

som omhandlar

1 problem


1.detta liknar på

cucumis melo


2.jag föreslår

ett förslag

rutaceae


3.det finns ett innehåll

viola tricolor


4.över under ytter runt

freesia


5. inuti

salvia


6.hur vara i fred 

aquilegia vulgaris


7.central

konstant

opålitlig

föränderlig

picea abies


8. okänd materia

Til toppen