Anne Vollaug

Mykorrhiza

Dette er en film om å være alene i skogen, om at sopp og planter trenger hverandre for å leve, eller kanskje mest om å finne de stedene hvor ingen­ting er menneskeskapt.


1. Biologisk Mangfold i Skog fra 1996 handler om hvordan økosystemet skog fungerer. Full av ting jeg aldri hadde hørt om før.


2. 90 prosent av alle grønne planter lever sammen med sopp. De kobler røttene sine sammen og gir hverandre næring. Den største inspirasjonskilden min har vært hvordan forskjellige livsformer fungerer så perfekt, og hvordan de ofte fungerer så perfekt sammen. 


3. Jeg har tegnet i Photoshop med tegnebrett, et superverktøy!


4. Prosjektet begynte som en app, men det ble etter hvert klart at det var et prosjekt som trengte mye friere rammer.


Til toppen