Behin Roozbeh

Kulturtåget

Vad betyder det när någon säger «I would like to put aside political matter while we have the cultural capital of Europe, let’s celebrate!»?


1. Utan att kunna bestämma mig för vad projektet till slut ska resultera i, har jag låtit min research ha en central roll, för att sedan låta materialet jag samlat på styra processen.

Til toppen