Audun Lønning Gjerdi

Uten ord

Jeg liker å lage og formidle historier, og det er gjennom tegning jeg gjør dette best. Bilde­språket gir rom for undring og fortolkning på en annen måte når det fremstilles uten ord. I mitt masterprosjekt har jeg derfor utforsket bildets potensial til å fortelle historier på egenhånd. Fremgangsmåten min har vært å gjøre et utall tegneserieeksperimenter som til slutt har blitt til én ordløs tegneserie. 


1. Boks med små tusj­penner som det gjør vondt å skrive med i lengden. Flittig brukt til fargekodede notater. 


2. Prosjektet mitt har blitt drevet framover av en rekke tegneserie­eksperimenter, og alle er tegnet i denne boka som har fungert som ryggrad i arbeidsprosessen.


3. Helt vanlige fargeblyanter valgt på grunn av komfort, har vært hoved­verktøy i tegneeksperimentene mine. De fungerte så bra at jeg valgte å bruke dem i hovedarbeidet også.


4. Små, gjennomsiktige vinkellinjaler, utrolig praktisk å ha når man tegner tegneserieruter.


Til toppen