Katarina Caspersen

En armlengdes avstand

Jeg har jobbet med intimsoner og hvordan møbler kan manipulere vår opp­fatning av trengsel i rom. Dette er et todelt prosjekt som har munnet ut i én bok og én animasjonsfilm.


1. Prosjektet har gitt meg mulighet til å jobbe både med tradisjonelle og helt nye medier. I forbindelse med animasjonsfilmen har jeg jobbet mye med lydopptaker og redigering av lyd.


2. Tegning er en stor del av meg og avgangs­prosjektet mitt. Ofte tenker jeg bedre med hendene; å tegne blir en måte å lufte tankene på, og det får meg til å se verden fra nye perspektiver.


3. Mye tid har gått til å finne informasjon om intimsoner. Ettersom jeg har jobbet med to forskjellige måter å fortelle på, trengte jeg et solid innblikk i fenomenet jeg har valgt. 

Til toppen