Synne Salvesen

Begynnelser

Jeg har testet en metode for hvordan jeg kan jobbe friere og mer lystbetont. Skissene har blitt en samling potensielle historier. Det uferdige kan diktes videre på.


1. Å finne en balanse mellom å høre på andre og å høre på seg selv.


2. Variasjon og nye innfallsvinkler. Det kan hjelpe å bytte tegneredskap.


3. Skisseboka er med over alt. Jeg elsker å observere mennesker i bevegelse - utfordringen er å overføre deres energi til mine illustrasjoner.


Til toppen