Marthe Minde

Bindingar

I arbeida mine undersøkjer eg det tekstile som berar av minne. Med tankar om opphav og tilhøyrsle freistar eg å utfordra haldningar og verdisyn kring klede.


1. I brukte tekstilar finn eg att mønster, bindingar og størrelsar etter menneske.


2. Referansar i arbeidet spenner frå Roland Barthes til Rei Kawakubo.


3. Eg fargelegg med plantar frå minne og festar dei til trådar. 


4. I veven smeltar eg alt saman og søkjer etter gamle sinnsbevegelsar i nye objekt.

Til toppen