Ragna Hatland

Spor

Ekstreme og plutselige hendelser ødelegger og endrer det kjente på et personlig og universelt nivå. Øyeblikket alt skjer er kort og midlertidig, men føles langt. Resultatet er en ny virkelighet. 


1. Et bilde av en bil. Den har vært i en alvorlig kollisjon. Øyeblikket endret alt for de involverte, mens bilen lever videre og forteller historien om hendelsen. I seg selv er bilen nå et ubrukelig, men interessant objekt.


2. En blå tyggisboks. Den har blitt deformert og mistet sin funksjon, men det nye objektet har fått en annen mening og verdi.


3. Et langt bomullstau. Tauet binder klær og kropp sammen. 


4. Et vanlig skjell. Skjellet er relativt verdiløst, men har en affeksjonsverdi som ikke kan måles i penger.


Til toppen