Martine Sæther Nilsen

Appell

Aldri før har så mange barn og unge fått diagnoser knyttet til symptomer som stress, nedstemthet og urolig oppførsel, som nå. De siste 50 årene er antallet sykdommer i det psykiatriske diagnosesystemet blitt tredoblet. Har vi fått en for snever normalitetsforståelse? Gjennom tre skisserte scenarier, som blant annet involverer et gjør-det-selv-kirurgisett, stiller jeg spørsmål ved og belyser denne problematikken.


1. En pille for alt som er ille. Jeg har designet piller for tilstandene vi vil forvente medisin mot i fremtiden. 


2. Dessverre har ikke disse pillene kommet lenger enn til gips­stadiet, så kaffe ble min redning gjennom masterprosjektet.


3. Undersøkelser viser en klar tendens: Barn og unges inntak av medisiner er mye høyere enn før. Til hvilket formål? Jeg møtte tre ungdomsskoleklasser for å undersøke hvilke problemer som er typiske blant ungdom i dag. Alle fikk hvert sitt «probe kit» bestående av blyanter, farger, klistremerker, en bok og en undersøkelse, der de svarte på spørsmål og løste oppgaver. Basert på besvarelsene designet jeg tre fremtidsscenarier. 


Til toppen