Sara Gretteberg

Den må tidlig krøkes som god krok skal bli

Jeg tror at gjennom å arbeide med barn, har man mulighet til å forme hvordan fremtiden vil se ut, og det er nettopp denne muligheten jeg utnytter i dette prosjektet.


1. Mat er noe alle mennesker har til felles; vi må spise for å overleve. Samtidig er produksjon av mat det aller største problemet vi har knyttet til forurensning og utslipp av klimagasser. Det vil si at bevisste handlinger gir oss mulighet til å redusere forurensning av miljøet vårt.


2. I Oslo har vi et system for avfallssortering hvor vi blant annet bruker blå poser til plastemballasje og grønne poser til matavfall. Avfallssortering er det siste leddet de fleste av oss har kontakt med i en syklus av matforbruk.


Til toppen